Дебат за прозрачността, легитимността и ефективността на НПО в България

Дебат за прозрачността, легитимността и ефективността на НПО в България

NGOREFINE: национално обсъждане, посветено на правната среда, режима на регистрация и модела на бюджетно финансиране на НПО.