Подобряване на средата

Публикациите са разработени от Центъра за оценка на въздействието на законодателството. Използването им е позволено при условие, че бъде посочен техния автор.

 

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА МЕХАНИЗМИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ

СОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ КАКВО ЗНАЧИ НПО ДНЕС – НЕПРОЗРАЧНИ ИЛИ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ

ПРЕДВАРИТЕЛНА ОВЗ НА ПОЛИТИКАТА НА ПРАВИТЕЛСТВОТО, НАСОЧЕНА КЪМ ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЮЛНЦ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА МОДЕЛ НА БЮДЖЕТНО ФИНАНСИРАНЕ

РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ, КОНЦЕПЦИИ И СТРАТЕГИИ ЗА ПРОМЯНА НА РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ПРИ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО