Обществена консултация

РЕЗУЛТАТИ ОТ НАЦИОНАЛНО ОБСЪЖДАНЕ NGOREFINE

Обществена консултация, посветена на мерките, целящи подобряване на правната и финансовата рамка на НПО в България

 

ЗА КОНСУЛТАЦИЯТА

Консултацията се проведе в периода от 01 юни до 31 август 2015 г. чрез специално изготвени за целта Документ за обществена консултация и Въпросник за обществена консултация.

 

ЦЕЛ НА КОНСУЛТАЦИЯТА

Целта на консултацията беше да се потърсят отговори на въпроса, като тези: защо дори най-малкият едноличен търговец има собствен сайт в интернет, данните на който са признати официално за достоверни, а на ЮЛНЦ им се налага периодично да ходят в съда, да вадят удостоверение за актуално състояние, който се издава за срок до една седмица, за който да плащат до няколко десетки лева; защо таксите за регистрация по електронен път на едни стопански субект като дружество с ограничена отговорност /ООД/ (ок. 75 лв.) са наполовина по-ниски от тези на едно сдружение с нестопанска цел (ок. 150 лв.); защо моделът на бюджетно финансиране на НПО у нас е същия като този от 80-те години на миналия век и други.

Консултацията беше открита за участие от всички заинтересовани страни, организации и граждани. Тя се проведе по интернет, като на участниците беше дадена възможност да попълнят въпросника онлайн или да го изтеглят като документ, попълнят и изпратят по електронна поща на посочен електронен адрес

Отговорите ще бъдат публикувани на тази страница. Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, ще бъдат публикувани без личните данни. Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, няма да бъдат публикувани.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Участниците имаха възможността да полззват документите за допълнителна информация, качени на настоящия сайт – същията, на който се провежда и самата консултация, публикувани в разделите Подобряване на средата и Законопроекти.

Документите за допълнителна информация, свързани с настоящата консултация са публикувани на този сайт в Подобряване на средата и Законопроекти.

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ОТГОВОРИ

Получените отговори от общественото обсъждане могат да бъдат открити тук:

Отговорите, за които е посочено да бъдат третирани като „анонимни“, са публикувани без личните данни.

Отговорите, за които е посочено да не се публикуват, не са публикувани.