NGOREFINE

Какво е NGOREFINE?

Платформа за подобряване на правната и финансовата рамка на НПО

Защо се нарича NGOREFINE?

Наименованието на платформата означава много неща:

NGO за НПО

RE за регулиране

FIN за финансиране

E за електронно

RE:FINE за подобряване

REFINE за прецизиране 

Защо ngorefine е изписано с българския трикольор?

NGOREFINE – изписано с цветовете на българското знаме означава, че условията, в които работят българските НПО стават по-добри