RIA

Трите букви РИА нямат самостоятелно значение на български език, а са директна транскрипция на английския акроним RIA, който е широко разпространено съкращение на Regulatory Impact Assessment. На български тези три думи се превеждат по различни начини, като един от най-популярните и подходящо адаптирани преводи е оценка на въздействието на законодателството. Затова и нашата организация се нарича Център за оценка на въздействието на законодателството. Тя българско независимо юридическо лице с нестопанска цел от експертен тип, учредено през 2011 година с мисията да насърчава въвеждането на правилата на по-доброто регулиране и доброто управление в България и да популяризира принципа „Колкото по-малко, толкова повече” в сферата на законодателството.